Osiągnięcia uczniów

Dyplomy i zdobyte nagrody w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
ponieważ osiągnięcia moich podopiecznych są również moimi :)

Amelia Jagodzińska Mistrzyni Pięknego Czytania 
najlepsza wśród uczniów trzecich klas

__________________________________________________________
wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
Piękna nasza Polska cała. Od Bałtyku do Tatr
dla Metina Kawy-Mehmeda
__________________________________________________________

Nikola po lewej stronie :)

I miejsce 
kategoria: Przewodnik po wybranym kraju Europy
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
zdobyła Nikola Grzesik
 __________________________________________________________
 
 
I miejsce
w Międzyszkolnym i Międzyprzedszkolnym 
Konkursie Recytatorskim dla grup "0"
zdobyła Zuzanna Podkówka
__________________________________________________________

radość :) Pierwsza nagroda i cztery wyróżnienia

I miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 
Miś pluszowy
zdobyła  Dominika Borysiewicz

__________________________________________________________


Pięcioletnia Oliwia Baran
Praca konkursowa
 


I miejsce
w Szkolnym Konkursie Plastycznym
"Wkrótce będę uczniem"
__________________________________________________________


http://issuu.com/edytajurys/docs/kronikaiiid
Kliknij ilustrację, aby przeglądać Księgę
W Księdze:
  • życzenia świąteczne,
  • twórczość dziewcząt,
  • redagowane notatki z wydarzeń klasowych, 
  • zdobyte dyplomy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach.
__________________________________________________________


 

Biblioteczka