WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

____________________________________________________

O mnie

Edyta Jurys                                                                

nauczyciel mianowany
  - wychowanie przedszkolne
  - edukacja wczesnoszkolna
  - technologia informacyjna kl. IV-VI
logopeda 
realizator programu "Przyjaciele Zippiego"
wychowawca kolonijny 

Aktualne zajęcie: 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Urodziłam się, dorastałam i uczyłam się w Grodzie Kraka. Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie teraźniejszego Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie dnia 29 czerwca 2005  r. ukończyłam studia z pedagogiki  o  specjalności pedagogika wczesnoszkolna z  technologią informacyjną, które odbyłam w  pięcioletnim trybie dziennym. Tematem pracy magisterskiej był Teatrzyk dziecięcy jako forma rozwijania wrażliwości muzycznej w  nauczaniu zintegrowanym. 

Zdjęcie okładki pierwszej chóralnej płyty
Podczas studiów byłam członkiem Akademickiego Chóru Mieszanego EDUCATUS, który działał pod patronatem Akademii Pedagogicznej.


Piosenka kabaretowa

 


Brałam udział w zajęciach Studium Małych Form Teatralnych organizowanych przez mgr  Józefa Romka Od 2008 r. uczestniczyłam w zajęciach Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu logopedii ogólnej i w lipcu 2011 r. obroniłam pracę dyplomową, której tematem był Mutyzm wybiórczy w rzeczywistości szkolnej: studium przypadku. W październiku 2011 r. odbyłam szkolenie na realizatora programu promującego zdrowie psychiczne dzieci "Przyjaciele Zippiego" organizowanego przez ogólnopolską, niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. W czerwcu 2012 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli i pedagogów organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.


Od 2009  roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Oddział Pomorski).  Od 2013 roku członek aktywnej grupy zrzeszających osoby zainteresowane edukacją szeroko pojętą SuperbelfrzyRP.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

>> 2014 - 2017 - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowawca + logopedia, zajęcia komputerowe,
>> rok szkolny 2013/2014 - wychowanie przedszkolne, nauczyciel wychowawca w  grupie  zerowejw  ramach godzin z art. 42KN zajęcia logopedyczne z elementami terapii pedagogicznej,
>> rok szkolny 2012/2013 - urlop macierzyński i wychowawczy,
>> w latach 2010-2012 - wychowanie przedszkolne, nauczyciel wychowawca w  grupie  zerowej, w  ramach godzin z art. 42KN zajęcia logopedyczne z  logorytmiką, taneczne oraz ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
>> rok szkolny 2009/2010 - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowawca trzeciej klasy baletowej, dla której przygotowałam program koła recytatorskiego z  emisją głosu.

*  Przedszkole nr  34 w  Koszalinie. Jako nauczyciel wspomagający uczestniczyłam w  procesie wychowawczo-opiekuńczym w  grupie 3  i  4  latków.  

* Prywatna Szkoła Podstawowa im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Krakowie, reprezentowana przez mgr  Romana Byszewskiego. W  placówce tej byłam wychowawczynią i  prowadziłam zajęcia z nauczania zintegrowanego, koła zainteresowań: plastyczne, teatralne oraz zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Zawód nauczyciela, jak również logopedy, wymaga znacznej samodzielności, kreatywności, elastyczności myślenia oraz umiejętności odnalezienia  się w  nieprzewidzianych sytuacjach, w  jakie obfituje szkolna rzeczywistość. Z  chęcią i  uśmiechem podejmuję  się wszelkich zadań związanych z   pracą z  dziećmi. 


Uśmiech to podstawa! ;D
________________________________________________________
Referencje

Biblioteczka