WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

____________________________________________________

wtorek, 27 września 2016

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Nasze CV

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Nasze CV: Stworzyłam kartę pracy CV w formie uproszczonej. Moi uczniowie uzupełnili karty. Jedni pisali dużo inni mniej, ale każdy z zapałem. Wygląda ...

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Logo redakcyjne

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Logo redakcyjne: W naszej klasie otwieramy Koszaliński Oddział Redakcji Spod Kleksa. Podczas zajęć komputerowych tworzyliśmy logo dla naszego projektu. Rozma...

sobota, 24 września 2016

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Nowy projekt "Spod Kleksa"

TIKowa Kl@sa: eTwinning: Nowy projekt "Spod Kleksa"
Czas na nowe wyzwanie. Nowy projekt. Teraz będziemy bardzo dużo pisać. Zapraszam do śledzenia naszych poczynań na TIKowej Kl@sie. Relacja z działań w projekcie znajduje się na blogu Spod Kleksa :))

wtorek, 13 września 2016

III kl@sa: Pomnik Małego Powstańca

Do czytania i omawiania: Mały Gość Niedzielny Adam Śliwa Warszawskie dzieci   Do słuchania: Audiobook Muzeum Powstania Warszawski... Więcej w III kl@sa: Pomnik Małego Powstańca


wtorek, 30 sierpnia 2016

Akt nadania mianowania

Oficjalnie i uroczyście było dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Dla mnie to jedna z wielu ważnych chwil w życiu. W sali władze miasta, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele związków oraz inni świeżo mianowani nauczyciele. Przyjęłam Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk Prezydenta Miasta Koszalina. Słowa Roty są piękne...
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."
Art. 15 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 
 


Podczas egzaminu prezentowałam dorobek trzech pracowitych lat pracy. Mimo iż nie zmieściłam się w przyjętych 15 minutach, nikt nie przerywał. To był znak, że zdobyłam zainteresowanie słuchaczy :) Bardzo się cieszę, że mogłam przystąpić do tego egzaminu.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nowe wyzwania, pomysły. O tym wszystkim wspomnę w kolejnych postach ;)

Biblioteczka