czwartek, 10 marca 2011

Dzień Promocji Szkoły 2011


O godzinie 16.30 odbyły się w naszej szkole występy z okazji Dnia Promocji Szkoły. Tańczyły baletnice, śpiewały dzieci ze szkolnego chóru, nie zabrakło też występu teatralnego. Pod koniec uroczystości rozdano nagrody za wyróżnione prace w konkursie plastycznym pt Wkrótce będę uczniem zorganizowanym dla sześcio i pięciolatków z koszalińskich szkół i przedszkoli.
Jedno z wyróżnień zdobyła moja pięcioletnia wychowanka :)

Biblioteczka