czwartek, 19 maja 2011

Wskazówki i rady dla nauczycieli osób jąkających się

Klub J - Jąkanie Wrocław - Jąkanie nie takie straszne! << tutaj plik w formie PDF do ściągnięcia :)

 

Zebrała i opracowała Elżbieta Roszka - logopeda Poradni Psych.- Ped. nr 9 we Wrocławiu

 • Nauczycielu, jeśli masz w klasie ucznia, który się jąka - bądź wyrozumiały i cierpliwy - ten uczeń nie oczekuje niczego nadzwyczajnego, daj mu jedynie więcej czasu na odpowiedź i traktuj go jak innych - z życzliwością.
 • Stwórz w klasie atmosferę sprzyjającą swobodnemu wypowiadaniu się, postaraj się, żeby wszyscy zaakceptowali sposób mówienia ucznia z jąkaniem.
 • Sam będziesz najlepszym wzorem zachowania wobec takiego ucznia - traktuj go naturalnie. Sam staraj się mówić spokojnie.
 • Nie zwalniaj go z odpowiedzi ustnych, ale też nie zmuszaj, kiedy przeżywa gorszy okres w mówieniu.
 • Zachęcaj tego ucznia do wypowiadania się na różne tematy, do recytowania wierszy, do czytania na głos i wygłaszania wcześniej przygotowanych tekstów.
 • Nie "pomagaj" mu podczas wypowiedzi - nie kończ za niego zdania, nie poprawiaj - każdemu łatwiej jest mówić, gdy nikt nie przerywa, nie ingeruje w jego wypowiedź.
 • Oceniając wypowiedź ucznia, który się jąka - bierz pod uwagę treść wypowiedzi, a nie jej formę brzmieniową. Jąkanie się nie oznacza braku wiedzy, a jedynie trudność w jej przekazaniu.
 • Porozmawiaj czasem z tym uczniem także o jego problemach w mówieniu, poznaj jego potrzeby i obawy. Możecie wspólnie uzgodnić zasady postępowania.
 • Porozmawiaj także o uczniu z jego rodzicami; dowiedz się, jaką ma sytuację w domu, czy korzysta z terapii mowy. Wesprzyj ich i jego swoją wiedzą pedagogiczną. Dowiedz się więcej o jąkaniu.
 • Jeśli uczeń jąkający się używa jakichś technik, gestów bądź urządzeń wspomagających mówienie - pozwól mu na to i zachęć do ich stosowania podczas zajęć lekcyjnych.
 • Bądź szczególnie wyrozumiały w sytuacjach potęgujących napięcie emocjonalne, kiedy objawy jąkania mogą się bardziej nasilić, a nawet uniemożliwić temu uczniowi mówienie - egzaminy, sytuacje konfliktowe itp.
 • Eksponuj mocne strony tego ucznia, dowartościuj go, ale jednocześnie nie pozwól, by jąkanie stało się wymówką i usprawiedliwieniem dla nieuczenia się. Każdy przecież czasem odczuwa tremę i może zająknąć się podczas mówienia.

Biblioteczka