poniedziałek, 10 października 2011

Jaki jest aktualny stan polskiej edukacji?

Jaki jest aktualny stan polskiej edukacji?
--------------------------------------------

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” - kompleksowe zestawienie wyników badań polskiej edukacji. Obraz, jaki wyłania się z dokumentu uświadamia, że skala wyzwań stojąca przed polskimi szkołami i nauczycielami jest niemała. Na pewno warto kontynuować te badania, także w obszarach, które zostały pominięte.
Przygotowany przez IBE raport po raz pierwszy zbiera w jednym dokumencie różne wyniki badań, polskich i międzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji przeprowadzone w ciągu ostatnich 10-20 lat. Dzięki temu jest pierwszym tak wielowymiarowym opisem stanu polskiej oświaty. Wśród tematów poruszonych w dokumencie są kwestie jakości edukacji, wyrównywania szans w dostępie do oświaty, jej dostosowania do rynku pracy czy wpływu sytuacji demograficznej na system edukacji. Dzięki zestawieniu aktualnych danych z danymi historycznymi czytelnik raportu może wyrobić sobie zdanie o skali osiągnięć polskiej oświaty i osób ją tworzących, przede wszystkim uczniów i nauczycieli. Dokument pokazuje również te obszary, które nie dają wystarczających powodów do satysfakcji oraz wskazuje zagadnienia, które wymagają dalszych badań.
--> Chcemy, aby raport dostarczał rzetelnych danych uczestnikom społecznej debaty o edukacji. Liczymy, że wyniki tych badań pozwolą zdiagnozować i odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed polską edukacją, a także przyspieszą jej rozwój w dziedzinach, w których mamy już osiągnięcia – (Michał Federowicz, dyr IBE)
Raport dostępny jest na stronie Entuzjaści edukacji.

Osiągnięcia i wyzwania
I. Wychowanie przedszkolne
Osiągnięcia: znaczący wzrost upowszechniania wychowania przedszkolnego. W ostatniej dekadzie doszło do znacznego wzrostu upowszechniania wychowania przedszkolnego - ostatnie dwa lata to silne przyspieszenie dynamiki wzrostowej.
Wyzwania: nierównomierny dostęp do wychowania przedszkolnego. Dostęp do wychowania przedszkolnego w Polsce jest wciąż znacznie gorszy niż w większości innych krajów europejskich. Przeciętna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym utrzymuje się od kilku lat na tym samym, wysokim poziomie (21 dzieci). Do przedszkola uczęszczają w dużo większym stopniu dzieci mieszkające w miastach i mające lepiej wykształconych rodziców – przez co przedszkola bardziej różnicują, niż wyrównują szanse edukacyjne. (...)
Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2011 nr 5/66

Coś mi się tu nie zgadza... Ktoś przekłamał "delikatnie". Jakie 21 dzieci?! W mojej zerówce jest obecnie 26, a gdy pracowałam w przedszkolu w grupie było 29. Jaki z tego wniosek? Brakuje pieniędzy, więc tworzą kołchozy, a potem piszą w raportach o gorszym dostępie do wychowania przedszkolnego, albo też niskim poziomie czy produkowaniu tzw. "średniactwa". I jak ja mam w tak licznej grupie wprowadzać indywidualizację nauczania?... Jak mam się zająć dziećmi z trudnościami albo tymi szczególnie uzdolnionymi?... Nóż się w kieszeni otwiera za przeproszeniem -.-

Biblioteczka