piątek, 7 października 2011

Jesienne zajęcia plastyczne cd :)

kliknij foto i powiększ
My pracuszki Leśne Duszki 
o las dbamy co dzień, więc
do sprzątania zamiatania 
mamy zawsze dużą chęć ...

kliknij foto i powiększ
My jesteśmy krasnoludki,
 hopsa sa, hopsa sa,
Pod grzybkami nasze budki, 
hopsa sa, hopsa sa...

Biblioteczka