WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

____________________________________________________

wtorek, 10 grudnia 2013

Zabawy organizowane przez dzieci: "Tor do tańczenia poleczki"

Podczas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań :)

Biblioteczka