niedziela, 6 kwietnia 2014

Zabawy matematyczne: "Odgadnij, ile schowałem"


Dzieci dobierają się w pary. Każda z par ma przygotowane przedmioty: książkę z ćwiczeniami lub chustę, klocki (taka sama ilość dla każdego dziecka, np. 9), liczmany jako punkty za poprawne wykonanie zadania.

Jedno dziecko (odpowiadające na pytanie) zamyka oczy a drugie (zadające pytanie) chowa pod książkę ćwiczeń pewną ilość klocków. Zadaniem pierwszego dziecka po otwarciu oczu jest:
  • obliczenie ile klocków zostało schowanych (np. w oparciu o liczbę klocków, które nie zostały schowane), 
  • podanie wyniku na palcach,
  • sprawdzenie poprawności obliczenia przez odkrycie klocków i ich przeliczenie. 
Za każdą poprawną odpowiedź jest punkt - liczman. Zabawa przebiega w ciszy, gdyż dzieci porozumiewają się gestami. Po każdym zadaniu następuje zamiana ról.


Pomysł na zabawę pojawił się podczas prowadzenia zajęć. Ponieważ dzieciom się bardzo podobało, dzielę się nim z Wami :)

Biblioteczka