czwartek, 2 października 2014

Co nam niesie jesień?


Grupa przyrodnicza spisała się na medal! Uczennice przyniosły piękny zbiór liści, owoców i kwiaty :D

Rozmawialiśmy o barwach i darach jesieni. Nazwy darów jesieni dzieliliśmy na głoski. Wyróżnialiśmy głoskę /o/.


Z całego zbioru darów jesieni wyróżnialiśmy podzbiory według danej cechy. Szacowaliśmy i porównywaliśmy liczebność zbiorów.


Kornelia z grupy matematycznej przygotowała dla koleżanek i kolegów z klasy zadanie (narysowała na tablicy). Nikola G. ułożyła do niego treść. Wszyscy przerysowali zadanie do zeszytów :)

Ola i Ala zbierały grzyby. Ola zebrała 6 a Ala 4. Ile grzybów zebrały dziewczynki razem?


Odp. Dziewczynki razem zebrały 10 grzybów.

Muszę przyznać. Zadania specjalne w tym dniu zostały wykonane wzorowo! :))


Biblioteczka