piątek, 1 maja 2015

Zadania dodatkowe: "Żaby i szpaki"

W naszej klasie mamy grupy do zadań specjalnych. Nie sprawdziła się metoda na przydzielanie członków do poszczególnych grup. Myślałam, myślałam i wymyśliłam. Zamiast karty z imionami członków przylepiłam koperty. Raz w tygodniu w danej kopercie ukryte będzie zadanie dodatkowe dla zainteresowanych. Oczywiście wybór zadania jest dobrowolny, ale... Gdy uczeń się zdecyduje, musi pracę wykonać ;)


Oto efekty pracy :)

1. Grupa literacka. Ułóż rymowankę o żabach i napisz tekst. Poproś o pomoc rodzica, gdy pojawią się trudności.


2. Grupa matematyczna. Ułóż zadania z treścią do działań. Zapisz na kartce A4 treść, rozwiązanie i odpowiedź.  Poproś o pomoc rodzica, gdy pojawią się trudności.


3. Grupa przyrodnicza. Narysuj szpaka i opisz go na kartce A4. Poproś o pomoc rodzica, gdy pojawią się trudności.


4. Grupa teatralna. Naucz się na pamięć wiersza Jana Brzechwy pt. "Żaba" i wyrecytuj. 


5. Grupa plastyczna. Członkowie wykonują prace na konkurs plastyczny ;)

Biblioteczka