sobota, 24 października 2015

45 minut z grą :)

Kto to jest? Co to jest?... Ćwiczyliśmy rozpoznawanie rzeczowników grając w uproszczoną grę z mojego dzieciństwa Państwa-miasta :)

Na tablicy narysowałam tabelę. W pierwszym wersie imię, zwierzę, roślina, przedmiot. Nie wprowadziłam jeszcze nazw państw i miast. Mamy czas :) To był pierwszy raz z tą grą. Niektóre dzieci jej nie znały, więc musiałam nieco zmienić reguły.

Graliśmy grupowo. Każdej grupie przydzieliłam jedną kartkę. Lider grupy przerysował tabelę. Ja w myśli recytowałam alfabet, a wybrana osoba z danej grupy mówiła stop. Uczniowie zmuszeni byli pracować w ciszy, bo za wyraz, który się nie powtórzy w innych grupach można było otrzymać 50 punktów. Odpowiednio za powtórzony dwukrotnie 30 pkt., trzykrotnie 20 pkt., czterokrotnie 10 pkt.

Były emocje i była nauka. Uczyli się od siebie wzajemnie.

Gra fantastycznie zintegrowała treści edukacji polonistycznej i matematycznej. Liczyliśmy w pamięci dziesiątkami. Rozwijaliśmy umiejętność wypełniania i odczytywania tabeli. Nie ograniczyłam zakresu liczenia do 100, co widać na załączonej fotografii ;)

Biblioteczka