wtorek, 30 sierpnia 2016

Akt nadania mianowania

Oficjalnie i uroczyście było dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Dla mnie to jedna z wielu ważnych chwil w życiu. W sali władze miasta, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele związków oraz inni świeżo mianowani nauczyciele. Przyjęłam Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk Prezydenta Miasta Koszalina. Słowa Roty są piękne...
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."
Art. 15 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 
 


Podczas egzaminu prezentowałam dorobek trzech pracowitych lat pracy. Mimo iż nie zmieściłam się w przyjętych 15 minutach, nikt nie przerywał. To był znak, że zdobyłam zainteresowanie słuchaczy :) Bardzo się cieszę, że mogłam przystąpić do tego egzaminu.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nowe wyzwania, pomysły. O tym wszystkim wspomnę w kolejnych postach ;)

Biblioteczka