niedziela, 30 października 2011

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami

Ukończyłam szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami i jednocześnie rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.(...)

Warto przeczytać: Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją rozwojową 

Biblioteczka