wtorek, 14 lutego 2012

Rozwijanie kreatywności dzieci

Znalezione - polecane

23 lutego 2011r. odbył się w Lublinie wykład Paula Collarda pt. „Rozwijanie kreatywności dzieci – luksus czy ekonomiczna konieczność”, który był częścią projektu „Europejskie Kolegium Kultury”.
Naczelne cele edukacji to otwieranie horyzontów i dawanie umiejętności, a jej istotnymi cechami powinny być kreatywność i innowacja. Celem osób zaangażowanych w propagowanie wiedzy (nauczycieli, rodziców) powinno być stworzenie właściwego środowiska dla wystąpienia tych cech.
Zadanie dla nauczycieli (ale również rodziców zaangażowanych w proces edukacji) to budowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności w miejsce pasywności: należy dać młodym ludziom przestrzeń, w której mogą oni odkrywać swoją kreatywność. Kolejny cel to doprowadzenie do stanu, kiedy dzieci zaczynają generować pomysły, ale nie poprzestać na tym, ale doprowadzić do realizacji pomysłu. Najczęściej bowiem, zwłaszcza w środowiskach dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, problemem jest wiara, że można zrealizować pomysł – brak wiary w możliwości.
Więcej tutaj :)

Biblioteczka