sobota, 19 września 2015

Kubek i kości

Zabawa w grupach - dodawanie, ćwiczenia


Każda grupa otrzymała kubeczek i dwie kości K6. Każdy uczeń miał dwa rzuty kośćmi. Działanie zapisywali wszyscy z grupy w zeszytach.
  1. Rzut dwoma kostkami - dodawanie dwóch składników.
  2. Dwa rzuty dwoma kostkami - dodawanie sum kości z każdego rzutu.
  3. Dwa rzuty trzema kostkami - jak wyżej.

Biblioteczka